Zeytinlik alanları madenciliğe açan yönetmeliğin yürütmesini Danıştay durdurdu

Danıştay 8. Dairesi, zeytinliklerde maden çalışmasına izin veren kararın yürütmesini durdurdu. Dava esastan karara bağlanana kadar zeytin alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilmeyecek.

Danıştay 8. Dairesi, 1 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında yürütmesinin durdurulması kararını verdi. Karar, düzenlemenin “Zeytincilik Kanunu” olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle alındı.

Buna göre dava esastan karara bağlanana kadar yönetmelik uygulanmayacak ve zeytin alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilemeyecek.

CHP’Lİ ÖZTUNÇ: GEREKÇE, ZEYTİN YASASI

Kararı sosyal medya hesabından duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç şu ifadeleri kullandı: “Danıştay 8. Dairesi zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmeliğin uygulanmasına dur dedi. Danıştay, yürütmenin durdurulması kararını vererek davayı esastan görüşecek. Kararın gerekçesi ise yönetmeliğin zeytin yasasına aykırı olması.”

OSMAN GÜRÜN: BU MİRASI KORUYARAK, GELECEĞE TAŞIMAK EN TEMEL GÖREVİMİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Danıştay 8. Dairesi, hukuki mücadele başlattığımız zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmeliğin yürütmesini durdurma kararı verdi. Konunun takipçisi olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mirası koruyarak, geleceğe taşımak en temel görevimiz.”

İKİZKÖY ÇEVRE KOMİTESİ: KANUNSUZ YÖNETMELİK DURDURULDU

Kararın ardında İkizköy Çevre Komitesi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “İkizköy’ün ve tüm ülkenin zeytinliklerini madenciliğe açan #KanunsuzYönetmelikDurduruldu. Danıştay ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararı verdi! Mücadelemiz karşılığını buldu! Şimdi sıra iptalde! #ZeytinİçinAdalet gelinceye kadar yorulmayacağız, sinmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz!”

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2022 Salı gününe Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi durumunda madencilik faaliyeti devam edebilecekti. Maden Yönetmeliğinin 115’inci maddesine eklenen fıkra ile, madencilik faaliyeti yürüten kişiler, tapuda zeytinlik olarak tanımlanan alanlarda, iş bitiminden sonra sahayı rehabilite etmeyi taahhüt etmesi şartıyla faaliyetline devam edebilecekti. Değişikliğe gerekçe olarak ise kamu yararı gösterildi.

Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandığı gün ise Akbelen Ormanı’nda kömür madeni işletilmesine izin veren Tarım ve Orman Bakanı imzalı kararın iptali için açılan davada tekrar edilen bilirkişi keşfi gerçekleşiyordu.

Yönetmelik değişikliği ile Akbelen Ormanı içindeki ve çevresindeki zeytinliklerin Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin (YK Enerji)  kömür madenine dahil edilebilmesinin yolu açıldı. Yönetmeliğin yayımlanmasından hemen sonra, 7 Mart’ta (YK Enerji) yetkilileri İkizköy muhtarı aracılığı ile köylülerden 215 dönümlük zeytinlik alan içinde kalan zeytin ağaçlarını taşımalarını ya da kesmelerini istedi. Bunun üzerine ikizköylüler Kaymakamlığa dilekçe vererek yönetmeliğin hukuka aykırı olduğunu belirtti ve zeytinlerin korunmasını talep etti.

31 Mart’ta ise YK Enerji yönetmeliğe dayanarak Akbelen Ormanı’ndaki 17 zeytin ağacını iş makineleriyle sökmüş, İkizköylülerin direnişi sonucunda ise geri dikmeye çalışmıştı.

İkizköylülerin avukatları ise KARDOK Derneği ve çok sayıda sivil toplum örgütünün, belediyenin, siyasi partinin açtığı davaların ardından, bu davalar sonuçlanıncaya kadar yönetmeliğin uygulanmamasını, yürütmesinin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 8. Dairesi’nin yürütmesini durdurma kararı verdiği ilgili yönetmelik şöyle:

MADDE 1- 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.”