Biz Kimiz?

Gündem Fethiye, evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda; ekoloji, toplumsal cinsiyet, kent hakkı, emek gibi alanlara odaklanarak 9 Mayıs 2021’den bu yana hak odaklı habercilik yapan yerel medya platformudur. Bu bağlamda Gündem Fethiye ekibi olarak haberi; gazeteciliğin doğruluk, bağımsızlık, tarafsızlık, hümanizm ve şeffaflık gibi temel kurallarını benimseyerek aktarmayı taahhüt ediyoruz.

Ağırlaşan ekonomik zorluklarla mücadele eden ve var olma mücadelesi veren yerel medyanın, yerel demokrasinin gelişmesi için en önemli araçlardan biri olduğunu düşünüyoruz.

Böyle bir ortamda yerelde yurttaşların sorunlarının aşağıdan yukarıya taşınabilmesine, yurttaşların yaşadıkları kentteki karar alma süreçlerinde seslerinin duyurulmasına ve yöneticilerin şeffaf olmasına katkı sunmayı; okuyucularımızla birlikte var olabilmeyi; kısaca yerel medyanın kangrenleşen sorunlarına yanıtlar üreterek var olmayı amaçlıyoruz.

Bunun için; hiçbir siyasi parti, yerel yönetim, sermaye grubuyla olumlu veya olumsuz organik bağlar kurmuyor, yalnızca gerçeğin peşinde gazetecilik yapıyoruz.

Gazetecilik faaliyetlerimizi sürdürürken, Gazetecilik Etik İlkeleri Küresel Bildirisi’ni ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni kılavuz olarak kabul ediyoruz.

Finansal Kaynaklar

Gündem Fethiye olarak faaliyetlerimizi sürdürmek, insan kaynağımızı geliştirmek, daha gelişkin araçlarla gazetecilik yapmak için yerel ve uluslararası hibelerden yararlanıyoruz.

Bu kapsamda Gündem Fethiye, 2022 yılının Aralık ayından itibaren European Endowment for Democracy (EED) tarafından bir yıllığına desteklenmekte. 

Gündem Fethiye, hedefleri arasından Türkiye gazetecilik endüstrisinde profesyonelliği artırmayı amaçlayan ve Dijital Medya Araştırmaları Derneği çatısında faaliyetlerine devam eden NewsLabTurkey’nin Kuluçka ve Mentorluk Programı’nın bir parçasıdır.

Gündem Fethiye, Gazeteciler Cemiyeti’nin uygulamakta olduğu Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi tarafından da desteklenmektedir.

Yayınlanan tüm haberlerin sorumluluğu tamamen Gündem Fethiye’ye aittir ve hiçbir koşulda hibe alınan kurumların duruşunu yansıtmamaktadır.

Gündem Fethiye’nin bir diğer finansal kaynağı ise reklamlardır. Haber sitesinde Google tarafından yönlendirilen otomatik reklamlar yer alır.

Bunun dışında Gündem Fethiye şirketlerle reklam anlaşmaları yapar.

Reklam İlkeleri

Gündem Fethiye’nin haber sitesinde reklam alanı ile haber alanı okuyucunun kolayca ayırt edebileceği şekilde düzenlenir.

Reklam sözleşmesi yapılan şirket, haberin içeriğine hiçbir şeklide şekilde müdahale edemez. Gündem Fethiye, reklam kaynaklarından herhangi bir telkin veya tavsiye almaz.

Haber sitesinde şirketlerle ilgili reklam metinleri yayınlandığı durumda, bu tür metinlerde “Bu bir reklamdır” ibaresi yer alır ve bu içerikler haber metinlerinden kesin bir şekilde ayrılır.

Reklam sözleşmesi yapıldığı durumdan sonra, Gündem Fethiye reklamın içeriğine müdahale etmez fakat nefret söylemi yaymak veya hak ihlali yaratmak gibi, yayın ilkeleriyle uyuşmayan konularda reklam içeriğini yayınlamayı reddedebilir.

Muğla’daki ekolojik saldırılar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi başlıkları odağına alarak, hak odaklı habercilik yapan Gündem Fethiye, kamunun bağımsız haber içeriğine dair güvenine zarar verebilecek kategorilerde reklam almaz.

Bu yüzden küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile reklam sözleşmesi yapmak tercih edilir.

Diğer yandan, reklam verenler Gündem Fethiye’nin yayın ilkeleri ve kurucu değerleri ile bağdaşmayacak bir kriz ile gündeme geldiği durumda, Gündem Fethiye şirketin reklamını kaldırma hakkını saklı tutar.

logo_transparan_siyah