“Sağlık 5 dakikaya sığmaz”

Muğla Tabip Odası Fethiye Temsilciliği üyeleri Sağlık Bakanlığı’nın randevu aralıklarını 5 dakika ile sınırlandırmasına tepki gösterdi.

Muğla Tabip Odası Fethiye Temsilciliği üyeleri, Fethiye Devlet Hastanesi önünde yaptığı eylemle Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki randevu sürelerinin 5 dakikaya düşürülmesine tepki gösterdi.

“BU UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİDİR”

Sağlık Bakanlığı’nın kararının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Dr. Reyhan Korba, “Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim-hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamadan vazgeçilmelidir” dedi.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara değinen Korba, “Pandemi öncesinde söz konusu olan fazla iş yükü uzamış pandemi döneminde daha da artmıştı gerek sağlık çalışanlarının çalışma şartlarındaki artan yük gerekse diğer iş kollarına göre daha fazla hastalanma riski taşımaları, sağlık çalışanlarının diğer birçok meslek grubundan daha fazla yıpranmasına neden olmuştur. Gelinen aşamada ayrım gözetilmeksizin sağlık işyerlerindeki tüm çalışanlar için Türkiye’de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020’den itibaren pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıl için 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulamasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

TTB’NİN EYLEMLİLİK KARARI

Muğla Tabip Odası Fethiye Temsilcisi Dr. Selçuk Arda ise; Türk Tabipler Birliği’nin eylemlilik planına göre, tüm Türkiye de eşzamanlı olarak 20 Ekim 2021 tarihinden başlayarak her hafta basın açıklamaları ile ‘iflas eden sağlık sistemi’nin yarattığı sorunları dile getireceklerini, 23 Kasım 2021 tarihinde hekimleri temsilen TTB heyetinin Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştireceğini, Ankara’da 27 Kasım tarihinde “Beyaz Forum” düzenleneceğini ifade etti.