MUÇEP Menteşe Meclisi: Bayır’da, Deştin’de çimento fabrikasına hayır!

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Menteşe Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında yapılması planlanan Entegre Çimento Fabrikası projesine karşı olduklarını söyledi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Menteşe Belediye Binası önünde Bayır Mahallesi’nde yapılması planlanan Entegre Çimento Fabrikası projesine Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptali için topluca dilekçe verdi ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“SANAYİ TESİSİ KURMAK İÇİN UYGUN OLMAYAN BİR YER ÇİMENTO FABRİKASI ALANI OLARAK TANIMLANDI”

Açıklamada, “Yatağan’a bağlı Deştin Mahallesi ile Menteşe’ye bağlı Bayır Mahallesi ortak sınırında Tekağaç sırtı mevkiinde, etrafında yerleşim yerleri, bağ, bahçe, zeytinlik alanlar, tarım alanları, dere ve baraj gibi su kaynakları bulunan ve tamamen orman alanı içerisinde kalan ve hiçbir şekilde bir sanayi tesisi kurmak için uygun olmayan bir yer, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ve 1/15.000 ölçekli mevzi nazım imar planı ile sanayi alanı olarak işaretlenmiştir. Buna istinaden 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlar çimentocu şirketin dava açması ve kazanması nedeniyle belediye tarafından tekrar Entegre Çimento Fabrikası alanı olarak tanımlamak zorunda kalmıştır. Çimentocu firmanın hukuka aykırı olarak ÇED olumlu raporu alması da eklenince Menteşe Belediyesi çimentocu firmanın ruhsat baskısı altında kalmıştır.” dendi.

“PROJE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ÇED RAPORU ALDI”

Açıklamada, Menteşe Belediyesi Yapi Kontrol Müdürlüğü tarafından 29.12.2021 tarihinde Entegre Çimento Fabrikası’na Bayır Mahallesi 110 ada 4 parselde 472/21 ruhsat numarası ile yapı ruhsatı verildiğini öğrendikleri belirtildi. Menteşe Belediye Başkanlığı, yapı ruhsatı verme gerekçesi olarak Çimentocu firmanın ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu raporu almış olmasını, TMMOB meslek odalarından projelerin onaylanmasını ve ayrıca belediye onaylamasa bile bakanlık tarafından onaylanacağını gerekçe olarak gösterdiği söylendi.

Açıklamada Menteşe Belediyesinin bu gerekçeleri belirtildi ve projenin ÇED raporunu hukuka aykırı bir şekilde elde ettiği söylendi: “Dilekçemizde de ayrıntılarını belirttiğimiz gibi firmanın gerçekte bir ÇED olumlu raporu yoktur. Deştin köylülerin açtığı dava sonucu bu rapor iptal edilmiştir. Dava devam ederken firma isim değişikliği yapıp aynı raporu yeni bir ÇED raporuymuş gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylatmış, durumdan haberi olmayan Deştin köylülerinin bu ikinci rapora dava açamaması sonucu bu rapor kesinleşmiştir. Bahsedilen ÇED olumlu raporu budur. İşte bu yüzden de hiç de olumlu bir rapor değildir.

Ileri sürülen diğer bir gerekçe ise meslek odaları tarafından projenin onaylanmış olmasıdır. Hem Mimarlar Odası Muğla Şubesi’nin yaptığı açıklama, hem de Muğla Makina Mühendisleri Odası başkanının açıklaması bu konunun da söylendiği gibi olmadığını ortaya koymaktadır”

“’BEN ONAYLAMASAM, BAKANLIK ONAYLAYACAKTI’ GEREKÇESİNİ DE HİÇBİR ŞEKİLDE HAKLI BULMUYORUZ”

Açıklamada, “Menteşe Belediye Başkanımızın ileri sürdüğü ‘ben onaylamasam, bakanlık onaylayacaktı’ gerekçesini de hiçbir şekilde haklı bulmuyoruz. Belediyelerin direndiği projelerde bakanlığın devreye girip onayladığı doğrudur ama böyle bir gerekçe çevrenin korunması, iyileştirmesi ve kirliliğin önlenmesinde birinci derecede sorumlu olan yerel yönetimlerin üzerine düşenin yapmamasının bir gerekçesi olamaz.” dendi.

“KİRLETMEYEN BİR ÇİMENTO ÜRETİMİ YOKTUR”

Açıklamanın sonunda ise şu anki hava kalitesi verilerinde bile termik santrallerden kaynaklı olarak limitlerin üstünde olan bir yerde kirletici başka bir tesisin açılmasının kabul edilemez olduğu söylendi.

Açıklama şu şeklide sona erdi: “Yukarıda belirtilen gerekçelerin ışığında Menteşe Belediyesi Yapi Kontrol Müdürlüğü tarafından 472/21 ruhsat numarası ile 29.12.2021 tarihinde verilen yapı ruhsatının, çevrenin, doğanın ve tüm canlıların korunması için iptal edilmesini, Entegre çimento Fabrikası için farklı bir firma -ama paravan firma olmayan- tarafından günümüz koşullarına uygun, bilimsel verilerin ışığında yeni bir ÇED ve Sağlık Etki Değerlendirme raporu (SED) süreçlerinin başlatılmasını talep ediyoruz.

Tüm canlılarımızla birlikte temiz hava solumak istiyoruz.”