MUÇEP Gökova: Akyaka’ya çevre yolu bir suç projesidir

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi bir açıklama yaparak Akkaya Çevre Yolu projesinin ekolojik felakete yok açacağını ve projeden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada yasaların tanımladığı tüm yurttaşlık hakları ve doğanın haklarının sonuna kadar savulacağı söylendi.

Muğla Valiliği 11 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı bir haberde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle Ula Belediyesi tarafından yapılması planlanan Akkaya Çevre Yolu için incelemede bulunduğunu açıklamıştı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi bu haber üzerine “Akyaka’ya çevre yolu bir suç projesidir, ekolojik felaket getirir” başlıklı bir basın açıklaması yaparak Muğla Valiliği’ne ve Ula Belediyesi’ne hukuka ve koruma ilkelerine aykırı bu projeden vaz geçmeleri için seslendi.

“KAPALI KAPILAR ARDINDA, HUKUK HİÇE SAYILARAK DAYATMA ŞEKLİNDE GÜNDEME GETİRİLEN BİR GİRİŞİM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Yapılan açıklamada projenin gerçekleştirilmesi planlan alanın Kesin Korunacak Hassas Alan statsünde olduğu hatırlatıldı. Diğer yandan ormanda yüzlerce ağacın kesilerek yol bağlantısının sağlanmasından projenin planlanmakla kalmayıp hukuka aykırı bir şeklide uygulamaya koyulduğunun anlaşıldığı ifade edildi ve şunlar söylendi:

“Şunu da görüyoruz ki bu yol, Akyaka’nın ortasından ve devamında ormanın içinden geçirilerek Akbük yoluna bağlanacaktır. Bu da binlerce ağacın daha katli ve bölgenin ekosistemine geri döndürülemez zararlar verecek ağır bir darbe anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, ekolojik yıkımın söz konusu olduğu tüm projelerde olduğu gibi yine bölge halkının haberi olmadan, kapalı kapılar ardında, hukuk hiçe sayılarak dayatma şeklinde gündeme getirilen bir girişim ile karşı karşıyayız.”

“PROJE İLE YASA İHLAL EİDLİYOR, SUÇ İŞLENİYOR”

Açıklamada projeye neden karşı olunduğu şu sebeplerle açıklandı:

Marmaris ve Bodrum örneklerinde olduğu gibi plansız ve hızlı kentleşme ile çok kısa zamanda Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ekolojik değerlerini yitirecektir.

Söz konusu proje Kesin Korunacak Hassas Alan statüsü bulunan bölge sınırları içindedir. Bu statütedeki koruma alanlarında yalnızca bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılmasına izin verilmektedir.  Akyaka Çevre Yolu projesinin bu tür bir proje olmadığı açıktır. Bu proje ile yasa ihlal edilerek suç işlenmektedir.”

“PROJE EKOSİSTEM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZACAK”

Açıklamada Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci işletilmeden tür bir projenin gerçekleştirilemeyeceği söylendi. Diğer yandan projenin, orman alanlarında yangın tehlikesi ve çevre kirliliğini arttıracağı ifade edildi.

“Bu proje Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin flora ve faunası üzerinde oldukça büyük olumsuz etki yaratacak, orman alanları bölünerek canlıların yaşam alanları parçalanacak, ekosistem bütünlüğü bozulacak, biyolojik çeşitlilik yok olacaktır.”

“ORMAN İÇİNDE BAŞLATTIĞINIZ TAHRİBATI DERHAL DURDURUN, KESİLEN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİNİN DİKİLMESİNİ SAĞLAYIN”

Açıklamada Gökova ve Akyaka halkı olarak bu projenin hayata geçirilmesine engel olmak için her türlü meşru mücadelenin ortaya koyulacağı ifade edildi.

Açıklama şu şekilde sona erdi: “Muğla Valiliği’ne ve Ula Belediyesi’ne hukuka ve koruma ilkelerine aykırı bu projeden vaz geçmeleri için sesleniyoruz. Orman içinde başlattığınız tahribatı derhal durdurun, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesini sağlayın. Gökova halkı olarak temiz bir çevrede yaşamak üzere anayasanın ve yasaların tanımladığı tüm yurttaşlık haklarımızı ve doğanın haklarını sonuna kadar savunacağız, yeni bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz.”