Kamu yararı gerekçesiyle zeytinliklerde madenciliğin önü açıldı

Resmi Gazetede yapılan değişiklikle sonradan rehabilite etmek şartıyla zeytinlik alanlarda maden tesisi inşa edilebilecek.

Bugün (1 Mart) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi durumunda madencilik faaliyeti devam edebilecek.

DEĞİŞİKLİĞE GERKÇE OLARAK KAMU YARARI GÖSTERİLDİ

Maden Yönetmeliğinin 115’inci maddesine eklemen fıkra ile, madencilik faaliyeti yürüten kişiler, tapuda zeytinlik olarak tanımlanan alanlarda, iş bitiminden sonra sahayı rehabilite etmeyi taahhüt etmesi şartıyla faaliyetline devam edebilecek.

Buna göre maden faaliyetinin süreceği takvim içinde, sahada maden tesisi kurabilmek için zeytinlikler maden sahasının dışına taşınabilecek. Taşımanın mümkün olmadığı durumlarda zeytinlik alana maden tesisi inşa yine de inşa edilebilecek fakat maden işletmesinin sahayı eski haline getirme yükümlülüğü olacak. Değişikliğe gerekçe olarak ise kamu yararı gösterildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin tamamı şu şeklide:

21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”