Büyükşehir Belediyesi olay yeri intikal tatbikatı gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi olay yeri intikal tatbikatını herhangi bir aksaklık olmadan gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olay yeri intikal tatbikatı gerçekleştirdi. AKOM’un tüm birimleriyle bulunduğu tatbikat Afet Konteyner Bölgesi’nde gerçekleşti. 

Tatbikatta birimler AKOM’dan ihbar mesajı aldı. İhbar mesajını alan birimler bulundukları yerlerde Afet Konteyner Bölgesi’ne hareket ettiler. Tatbikatta birimlerin herhangi bir afet durumunda olay yerine müdahale süreleri ölçüldü.

EKİPLERİN TATBİKAT PROSEDÜRLERİNİ UYGULADI

Ekipler tatbikat sırasında, olası bir afet durumunda afet bölgesinin ihtiyaçlarına etkin ve hızlı bir şeklide ulaşmaya çalıştı. Tatbikatın bir diğer amacı da ekiplerin alan yönetimi becerilerinin ve kendi aralarındaki ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi oldu.

Ekipler saha ve alan yönetimi; göreve çıkış, dönüş ve raporlama; çalışma alanına giriş, çıkış, güvenlik ve emniyet prosedürlerini uyguladı. Herhangi bir aksaklık olmadan tatbikat sona erdi.