Sekülerizm-Laiklik-ÇEDES 2: Tarihsel süreç

1921 Anayasası olarak bilinen 1921 Tarihli ve 85 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun 2. Maddesi 1923 yılında 634 sayılı yasa ile değiştirilerek ilk metinde olmayan bir hüküm eklenmiştir. Buna göre “Madde 2.- (Değişik: 29.10.1339 (1923) – 364 S. Kanun) Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır. Resmi lisanı Türkçedir.” Bu değişiklik ile açıkça bir din, İslamiyet devletin resmi … Sekülerizm-Laiklik-ÇEDES 2: Tarihsel süreç okumayı sürdür