Muğla Afet Dayanışma Koordinasyonu: Dayanışma yaşatır

Muğla Afet Dayanışma Koordinasyonu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yapılan açıklamada, “Dayanışmayla yaralarımızı saracak, hep birlikte yeniden ayağa kalkacak ve umut dolu güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muğla Afet Dayanışma Koordinasyonu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde Halk Dayanışma Noktası önünde dün (2 Mart 2023) saat 17.30’da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Türk Tabipleri Birliği Muğla Temsilcisi Cafer Şahin gerçekleştirdi.

Deprem felaketinde kaybedilenlerin acısının yürekten paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, “Deprem felaketinden bu yana yaklaşık 1 ay geçti. Biliyoruz ki yaşadığımız acılar uzun süre dinmeyecek, biliyoruz ki paylaşılacak çok acı, sarılacak çok yara var. Biliyoruz ki hem deprem bölgelerinde olan depremzede yurttaşlar, hem de diğer şehirlerimize gelen depremzede yurttaşlarla dayanışma görevimiz uzun süre devam edecek. Bu zorluğun ve zorunluluğun farkındayız, bu yüzden de dayanışmamızı güçlendirerek devam ettirmeye kararlıyız” denildi.

Yaşanılan depremden sonra çok sayıda yurttaşın Muğla’ya geldiği hatırlatılan açıklamada, “Felaketin ilk günlerinde deprem bölgesinde yürütülen dayanışma faaliyetlerinde üzerine düşeni yerine getiren Muğla’da yaşayan yurttaşlar, şehirlerine gelen depremzede misafirlerimiz için de aynı dayanışmayı sergilemeye devam etmiştir ve devam etmektedir. Kamu kurumları ve belediyelerin yanı sıra çeşitli odalar, sendikalar, dernekler ve siyasi parti il örgütleri bu dayanışma faaliyetlerinin organizasyonunda sorumluluk almışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Muğla Afet Dayanışma Koordinasyonu’nun kuruluş amacının da hatırlatıldığı açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarının anayasal bir görev olarak yerine getirmeye çalıştıkları ve genel olarak depremzedelerin temel ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanmasını amaçlayan ve kapsamı kanunla belirlenmiş faaliyetlerine ek olarak, bir halk dayanışmasının görev ve ihtiyaç olduğu düşüncesinden yola çıkarak Tabip Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Muğla Barosu’nun çağrısıyla demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve gönüllü yurttaşlardan oluşan bir Afet Dayanışma Koordinasyonu kurulmasını kararlaştırılmış olup, bu koordinasyonla depremzede yurttaşların ulaşım, barınma, ayni ihtiyaç, eğitim, sağlık, psikolojik destek gibi çok geniş bir alana yayılan ihtiyaçlarının daha organize ve uzun soluklu bir şekilde karşılanması hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

KOORDİNASYON HER GÜN 11.00 İLE 18.00 ARASINDA AÇIK TUTULUYOR

Muğla’ya gelen depremzede yurttaşların transferi, konaklamalarının sağlanması, depremzede yurttaşlarca ifade edilen diğer taleplerin karşılanması için çalışmaların devam ettiği açıklamada, “Kısa zaman süreci içerisinde oluşan düzen çerçevesinde nöbet sistemi geliştirerek koordinasyon merkezinin her gün 11:00 ile 18:00 arası açık tutulduğunu, ayrıca dayanışma göstermek isteyen yurttaşlarımızca getirilen her türlü ürün ve merkezimize gelen depremzedelerce yararlanılan malzemelerin kayıt altına alındığını da sizlerle paylaşmak isteriz” denildi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarından ve evlere yerleşen ailelerden merkezlerine gelen depremzede sayısının 500’e yaklaştığı bildirilen açıklamada, “Merkezimize yüzlerce dayanışmacı bir bölümü yeni sıfır giysi, temizlik ürünleri, gıda, bir bölümü de temiz ikinci el giysi, ayakkabı gibi ürünleri getirmişlerdir. Ayrıca köylülerce de depremzedelerle dayanışmak amacıyla kendi üretimleri olan doğal ürünler merkezimize teslim edilmiştir. Bunun yanı sıra depremzedelerin konaklaması için konut sağlanması, eşyalarının yerleştirilmesi, depremzedelerin hukuki ve resmi işlemleri konusunda danışmanlık ve destek sağlanması da şimdiye kadar yürüttüğümüz dayanışma faaliyetleridir” ifadeleri kullanıldı.

Koordinasyon üye kurum ve kuruluşlar aracılığıyla deprem bölgesiyle temas halinde olduklarını belirten açıklamada, “Benzer şekilde Muğla ilçelerinde de koordinasyonun faaliyet grupları oluşmuş durumdadır ve depremzedelerle dayanışmamız ilçelerde de sürdürülmektedir. Önemle ifade etmek isteriz ki oluşturulan koordinasyon kısa vadeli bir oluşum değil, hem yaşadığımız deprem felaketinin gerektireceği uzun soluklu dayanışmayı hem de daha sonra yaşanabilecek diğer afetler sırasında gerekli koordinasyonun sağlanmasını amaçlayan uzun vadeli bir birlikteliktir” ifadesine yer verildi.

Açıklama, “Dayanışmayla yaralarımızı saracak, hep birlikte yeniden ayağa kalkacak ve umut dolu güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz” belirlemeleriyle son buldu.