“Çimento yıkım projesinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının da iptal edilmesi gerekir”

Video Kaynağı: Mustafa Tuncaelli Menteşe Belediyesi Meclis Toplantısı’nda entegre çimento fabrikası için verilen imar planlarının iptali hakkındaki görüşmede, konu hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan görüş istenmesine karar verildi. Toplantının ardından açılama yapan yurttaşlar, “Mücadelemiz, entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının iptali olana ve çimentocu şirket Muğla’yı terk edene kadar sürecek” dedi. Muğla’nın Menteşe … “Çimento yıkım projesinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının da iptal edilmesi gerekir” okumayı sürdür