Nejdet Evren 7 Makaleler
Yarım yüz yılı geride bırakan bir insanım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 23 yıl Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştım. 10 yıldır avukat olarak mesleğimi sürdürüyorum. Torunlarım için 1984 yılından bu yana yazıyorum. Okumayı, yazmayı ve paylaşmayı seviyorum. Gündem Fethiye severek katıldığım alanlardan biri oldu.

Dil/kimlik/insan

Yazı önce kil ve daha sonra papürüslere nakşedildi; yaklaşık 5 bin yıl önce Sümerler tarafından geliştirildi ve “dil”in şekle bürünen, kalıcı bir aracı oldu. Yazının keşfi ve kullanılmaya başlanması uygarlaşma

Nejdet Evren Nejdet Evren

Aynanın dili

İnsan, başlı başına bir fenomen; iki ayakları üzerine evrimleştiği günden bugüne kadar doğal süreçlere müdahale eden, değiştiren, yaratan, kültürü, tarihi dili gerçekleştiren sosyal bir canlı. Teknolojide katettiği ilerlemeye bakılırsa evrim

Nejdet Evren Nejdet Evren

Görünen köyün kılavuzu

Bilge dedikleri kişinin kendilerine görünen köyü görünür kılması amacıyla, bir zamanlar tarihin ve zamanın akmadığı bir yerde, görünen köye kılavuz seçmişler. Etrafına toplaşmışlar. Kılavuz her yönden çevresine bakınmış ve dönmüş

Nejdet Evren Nejdet Evren

Dünya Kadını’na bir bakış

Dünya Kadını rakamlarla konuşmasını sürdürecektir. Entel gevezeliğin, ben özgürüm şeklindeki bireysel yaklaşımlar ile kadın sorununu göremeyen ve erk-egemene sür-git gizli onay veren kadınların, çocuklarını erkek ve kız diye farklı düşüncelerle

Nejdet Evren Nejdet Evren

Gao Xingjian’ın Ruh Dağı

Her ruhun bir dağı vardır; o dağ, bir efsanedir; Kaf Dağı gibi… Ruhunun derinliklerine inen biri, hiçbir yer ve zamanda o-nun dışında huzur bulamaz. Yazar “Ruh Dağı”na bir yolculuğa çıkar.

Nejdet Evren Nejdet Evren

BBÇ – Ben Bir Çocuğum

Ben Bir Çocuğum. Masumiyetimden olsa gerek büyüklerimin benden gizleyerek konuştuklarında “sabi” dediklerini duymuşluğum vardır. Sabiydim, masum ve korunmasızdım; her türlü saldırıya maruz kalabilir, gücüm yetmediği için birçoğunu geri savuramazdım. Öyle

Nejdet Evren Nejdet Evren

Ödev ve sorumluluk bilinci

Ev ödevi olarak bilinen eğitim/öğretimin bir parçası haline gelmiş uygulamanın sorumluluk bilincine etkileri, çocukların kişisel ve psikolojik gelişmelerine ne denli katkı sağladığı, aynı öğrenimdeki çocuklar arasında fırsat eşitliğini ne şekilde

Nejdet Evren Nejdet Evren